Att handla hos oss

Att handla hos oss 

Hos oss lägger ni endast en order. För att sen få en faktura inklusive fraktkostnad.

Detta för att du ska få ett så prisvärt frakt som möjligt. Men också för att du ska ha en chans att lägga till artiklar utan det blir två fraktkostnader. När paketet är betalt skickar vi så fort som möjligt. 

NI VÄLJER BETALSÄTT

Förskottsbetalning

Vi har i första hand förskottsbetalning. Där ni som kund betalar antingen via swish (inom Sverige) eller banköverföring. I enskilda händelse skickar vi faktura via PayPal då mot en avgift på 5%

För snabbare hantering kan man skicka betalningsbekräftelse, eftersom det ibland tar dagar innan vi ser pengarna på vårt konto. PayPal syns direkt.

Postförskott inom Sverige innebär att ni betalar för paketet i samband med uthämtning i ert lokala Service Point. Det tillkommer en extra avgift

NI VÄLJER FRAKTSÄTT

Vi försöker alltid ta fram det billigaste och bästa fraktsättet

DHL freight inom sverige och pall till utlandet

Service Point för privatkunder och Pakettjänst till företag

DHL Express utanför sverige, där vi väljer Ekonomifrakt om inget annat önskas av kund

Ekonomi frakt Postnord i sverige och lokal postservice utanför sverige

Vi har inga rabatter för återförsäljare. Däremot kan ni få en offert med tillfälliga erbjudanden, beroende på kvalitet eller tillfälle.

To shop with us

With us, you only place one order, to then receive an invoice including shipping costs.

This is to ensure that you receive the most affordable shipping possible. But also so that you have a chance to add items without there being two shipping costs. Once the package is paid for, we will ship as soon as possible.

YOU CHOOSE THE PAYMENT METHOD

Cash in advanced

We primarily have advance payment. Where you as a customer pay either via swish (within Sweden) or bank transfer. In individual cases, we send an invoice via PayPal then for a fee of 5%

For faster processing, you can send payment confirmation, as it sometimes takes days before we see the money in our account. PayPal is visible immediately.

Cash on delivery within Sweden means that you pay for the package in connection with collection at your local Service Point. There is an additional fee

YOU CHOOSE THE SHIPPING METHOD

We always try to find the cheapest and best shipping method

DHL freight within Sweden and pallet to abroad

Service Point for private customers in Sweden and Parcel service for companies

DHL Express outside Sweden, where we choose Economy shipping if nothing else is desired by the customer

Economy shipping Postnord in Sweden and local postal service outside Sweden

We do not have discounts for resellers. However, you can get a quote with temporary offers, depending on quality or occasion.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.